Stark Logo

Vedúci tím

Hodnoty spoločnosti

Poslaním Stark Future je smerovať k udržateľnosti v motocyklovom priemysle znižovaním plastového odpadu a znečistenia oxidom uhličitým. Dosiahneme to výrobou udržateľných produktov, ktoré prekonajú tradičnú technológiu vo výkone, emócii a dizajne. Usilujeme sa: • Ponúkať prelomové zážitky, ktorými inšpirujeme k udržateľnosti • Obmedziť globálne otepľovanie znižovaním znečistenia spôsobeného oxidom uhličitým • Zachrániť životy znižovaním plastového odpadu • Byť lídrom v oblasti kvality používaním udržateľných materiálov • Byť lídrom v oblasti výkonu, inovácií a technického prieskumu • Tvoriť dizajn funkčných a nadčasovo krásnych produktov • Byť vynikajúci v získavaní zdrojov, aby boli prémiové produkty dostupnejšie • Vylepšiť používateľskú skúsenosť neustálym zjednodušovaním funkcií Filozofia: Logo Stark Future reprezentuje celostnú filozofiu spoločnosti, udržateľnosť a snahu o dokonalosť. Vo výsledkoch sme nekompromisní, a preto je logom 24 karátové zlato, ktoré odráža túžbu stať sa jednotkou. Náš spôsob myslenia je založený na troch pilieroch: MENÍME ZABEHNUTÉ VECI, ABY SME ICH MOHLI ROBIŤ LEPŠIE HĽADÁME LIMITY, PRISPÔSOBUJEME SA A STANOVUJEME SI JASNÉ, INTELIGENTNÉ A INŠPIRATÍVNE CIELE PRINÁŠAME VÝNIMOČNÉ VÝSLEDKY

Pracovné príležitosti

Voľné pozície
Paid Media Analyst
Miesto: Barcelona
Voľné pozície
Social Media Manager
Miesto: Barcelona
Voľné pozície
General Application
Miesto: Barcelona
Voľné pozície
Senior Electronics Hardware Engineer
Miesto: Barcelona
Voľné pozície
Senior Firmware Engineer
Miesto: Barcelona
Voľné pozície
Lead Engineer
Miesto: Barcelona
Voľné pozície
CREO CAD Engineer
Miesto: Barcelona
Voľné pozície
HR Director
Miesto: Barcelona
Voľné pozície
Senior Engineer
Miesto: Barcelona
Voľné pozície
Senior Designer
Miesto: Barcelona